ZEBRANIE WKS WŁOCŁAVIA

W dniu 21.06.2019r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej stadionu OSiR przy ulicy Leśnej 53a odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze WKS Włocłavia Włocławek. Odbyła się część zebrania dotycząca sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej dotycząca lat 2015-2019 oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. Komisja rewizyjna udzieliła absolutorium zarządowi klubu. Walne zebrania podjęło decyzję o odbyciu się pozostałej części zebrania do końca 2019 roku.

Leave a Reply