Zasady obowiązujące uczestników na meczach WKS WŁOCŁAVIA

Zasady obowiązujące uczestników na meczach WKS WŁOCŁAVIA WŁOCŁAWEK

  1. Każdy kto wchodzi na teren Stadionu potwierdza, że rozumie oraz akceptuje ryzyko narażenia swojego zdrowia , w tym poprzez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną )wywołującego chorobę COVID-19  i wszelkich z tego tytułu powikłań.
  2. Wejście na teren Stadionu możliwe jest jedynie na podstawie dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Stadionu z oznaczeniem trybuny udostępnionej przez Klub.
  3. Każda osoba przebywająca na terenie Stadionu , do czasu zajęcia przypisanego miejsca , zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem , iż powinna zostać ona zdjęta na polecenie służb porządkowych lub informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości.
  4. Osoba nieposiadająca maseczki lub przyłbicy lub niemogąca ich założyć z jakichkolwiek powodów , w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych , nie zostaną wpuszczone na teren Stadionu.
  5. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Stadionu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Stadionu przez Klub.
  6. Wszystkie osoby zobowiązane są do zachowania maksymalnie możliwych odległości od innych uczestników Meczu przez cały pobyt na terenie Stadionu, również podczas wejścia na teren Stadionu oraz jego opuszczenia.
  7. Punkt depozytowy zlokalizowany na terenie Stadionu jest zamknięty i nie będzie możliwe przechowywanie rzeczy w depozycie przez uczestników Meczu.

 

Leave a Reply