Projekt LGD

„Zabawa -sport- nauka to jest to czego szukam „

WKS Włocłavia Włocławek ogłasza nabór do projektu „Zabawa-sport- nauka to jest to czego szukam „ w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek , w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ,

Oś priorytetowa :11.  Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych lokalnymi Strategiami Rozwoju , Działania 11.1 : Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku od 7 do 13 lat . Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach zgodnych z zainteresowaniami dzieci , umożliwienie poznania różnych form aktywności , a także wsparcie procesu edukacyjnego , wzmocnienie procesu integracji społecznej .

Celem głównym przedsięwzięcia jest założenie Klubu Młodzieżowego oraz realizacja projektu „ Zabawa -sport- nauka to jest to czego szukam „ dzięki któremu uczestnik:

-pozna różne formy spędzania czasu wolnego

-podniesie swoje kompetencje społeczne, interpersonalne

-wyrówna braki edukacyjne

W ramach działań projektowych zrealizowane zostaną zajęcia :

-sportowo- rekreacyjne

-spotkania z psychologiem

-odrabianie lekcji pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli

-wycieczka do Warszawy

Zachęcamy uczestników do wzięcia udziału w zajęciach .

Zapisy ruszają od 08.10.2020 i trwać będą do 21.12.2020

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Dokumenty do pobrania:

LGD_Umowa_z_uczestnikiem

LGD_Oświadczenie uczestnika_projektu

LGD_Kwalifikowalność_UP

LGD_Formularz rekrutacyjny kandydata lub kandydatki projektu

Regulamin Rekrutacji