Zarząd

Prezes: Ryszard Kisielewski
Wiceprezes: Mirosław Kasiński, Dariusz Pokrywczyński
Członkowie: Bartłomiej Daroszewski, Arkadiusz Różański,
Kierownik biura: Grzegorz Wudecki Tel. 513-028-300