Zarząd

Prezes: Vacat,
Wiceprezes: Waldemar Zimny
Członkowie: Ryszard Kisielewski, Mirosław Kasiński, Bartłomiej Daroszewski, Dariusz Pokrywczyński, Mariusz Wiśniewski
Kierownik biura: Grzegorz Wudecki Tel. 513-028-300